Gemeente Deventer

De transitie die we hier hebben ondersteund, is dat de gemeente Deventer bij wil dragen aan een duurzamere wereld en ook de bewoners met een lager inkomen met een eigen woning willen helpen met isoleren. Een moeilijk te bereiken doelgroep, maar wel met een heel goed doel. www.deventerhelpt.nl Deventer Stroomt Warmte met elkaar Transitiemarketing, voorstel…